PoS-tags

digitale labels die van woordvormen de woordsoort aangeven