artesteksten

genre van praktische en informatieve Middelnederlandse teksten, waarin kennisoverdracht centraal staat