Categorieën
Nieuw woord van de week

de-influencer

De nieuwe influencer is een ontmoediger.

Iemand, vaak een influencer, die mensen ontmoedigt om bepaalde, vaak heel dure, producten te kopen in plaats van ze, zoals veel andere influencers, daartoe juist aan te moedigen. De-influencer is de Nederlandse spelling van het Engelse woord deinfluencer. Het werkwoord de-influencen (van to deinfluence), met de Nederlandse werkwoordsuitgang –en, is ook al opgedoken. Het stukje de– wordt vaak gebruikt in (vernederlandste) leenwoorden.

Volgens woordenboek Van Dale gebeurt dat vooral “in uit­heem­se werk­woor­den op -eren en daar­van af­ge­lei­de zelf­stan­di­ge naam­woor­den die be­te­ke­nen: de door het grond­woord ge­noem­de han­de­ling (of het pro­duct of het re­sul­taat daar­van) te­niet­doen”.

Illustratie door Maartje Schuurmans

NOS Stories, dat vooral nieuws voor jongeren deelt, wijdde een video aan de opkomst van de de-influencer en legt uit welke boodschap die vooral over wil brengen: “Stop met het kopen van dingen die je niet nodig hebt, met geld dat je niet hebt om indruk te maken op mensen die je helemaal niet leuk vindt.” Influencers – en dan met name de beroemde met heel veel volgers – worden vaak ingezet om dure producten te verkopen en dat zou overconsumptie stimuleren, vindt NOS Stories. Veel de-influencers doen juist iets anders: ze prijzen goedkope vervangers, ook wel ‘dupes’ geheten, aan die even goed of zelfs beter zijn dan veel dure spullen. (Dupe – spreek uit: ‘djuup’ – is een verkorting van duplicate ‘duplicaat’.)

Het woord influencer komt al sinds ongeveer 2010 voor in het Nederlands en is in die korte tijd heel bekend geworden. Dat kun je zien aan de woorden die met influencer zijn gevormd. Er zijn heel veel verschillende soorten influencers en dat leverde bijvoorbeeld woorden op als eco-influencer ‘influencer die tips geeft over een milieuvriendelijke lifestyle’ en woonfluencer ‘influencer die woontrends deelt’. En dan is er nog de enige echte gravinfluencer: Eloise van Oranje-Nassau van Amsberg, dochter van prins Constantijn.

Het werkwoord influencen leidt dus ook al een heel eigen leven. Naast de-influencen kun je tegenwoordig bijvoorbeeld ook fitfluencen: dan hou je je bezig met fitness, deel je fitnessoefeningen en geef je tips over voeding en trainingsschema’s.

Bron: NOS Stories, 16 februari 2023


Meer lezen