Categorieën
Nieuws

Van Betonlexicon tot Spoorwegjargon

Het Betonlexicon, het Dokterswoordenboek, het Kunst ABC en Spoorwegjargon: vier voorbeelden van online raadpleegbare lijsten met termen, verzameld in de nieuwe catalogus ‘Termenlijsten’ op de website van het Instituut voor de Nederlandse Taal.

Sinds juli 2016 zijn de taken van het vroegere Steunpunt Nederlandstalige Terminologie (SNT) overgeheveld naar het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT). Een van die taken is het verzamelen van termenlijsten van uiteenlopende domeinen zoals kunst, sport, onderwijs en overheid. Het gaat daarbij om eentalige Nederlandse lijsten, of meertalige lijsten waarin het  Nederlands voorkomt. Het INT heeft de overgedragen verzameling nu geactualiseerd en aangevuld met nieuw materiaal.

Library of Congress

Daarnaast is ook de indeling vernieuwd: de termenlijsten zijn nu gecategoriseerd volgens de onderwerpencatalogus van de Library of Congress, de nationale bibliotheek van de Verenigde Staten in Washington. Het indelingssysteem, bekend onder de naam Library of Congress-classificatie (LCC), vormt een internationale standaard en is geschikt voor zeer diverse onderwerpen.

Aanvullingen

Ongetwijfeld zullen er termenlijsten ontbreken. Help ons de verzameling bij te werken door een e-mail met suggesties te sturen naar terminologie@ivdnt.org.


Laatste nieuwsberichten:

Of bekijk alle nieuwsberichten.